Välkommen till Preato Capital

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag i Norden. Vi investerar branschoberoende i lönsamma och etablerade bolag som har en bevisad affärsmodell, där vi tillsammans med företagsledningen kan äga och utveckla bolagen långsiktigt. 

Nyheter & Media