Lopullinen tulos koskien pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

Måndag 19 augusti 2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ,KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA,KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAIMISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINENOLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

 

Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) aloitti 24.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevistaosakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.7.2019 klo 9.30 ja päättyi 15.8.2019 klo 16.00 (”Tarjousaika”). 

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessatarjotut osakkeet edustavat noin 17,50 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemistaja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän julkisessakaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ostamien ja muutoin hankkimien yhteensä 2 020 381 Yleiselektroniikan osakkeen kanssa edustavat yhteensä noin 79,13 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevistaosakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujenosakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissakuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 21.8.2019.

Helsinki, 19.8.2019

Preato Capital AB

 

Lisätietoja:

Simon Hallqvist, hallituksen puheenjohtaja, Preato Capital AB

puh +358 40510 27 60

 

Preato Capital lyhyesti

Preato Capitalon vuonna 2004 toimintansa aloittanut yksityisessä omistuksessa olevasijoitusyhtiö. Preato Capital sijoittaa enemmistöihin pohjoismaalaisissavakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joillaon toimivaksi todistettu liiketoimintamalli ja hyvä kassavirta. Preato Capitalilla ei ole ennalta määriteltyä omistusaikaa sijoituksilleen eikä se haeaktiivisesti irtaantumisia, vaan kehittää omistuksessaan olevia yrityksiäaktiivisesti ja pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdonkanssa. Preato Capitalilla on toimistot sekä Helsingissä että Tukholmassa.

 

Yleiselektroniikka lyhyesti

Yleiselektroniikkaon suomalainen vuonna 1969 perustettu elektroniikka-alan yritys. Yhtiö on yksi Suomen merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista vaativiinelektroniikka- ja tietoliikennekohteisiin. Yleiselektroniikan palveluksessa onyli 200 henkilöä, joista noin 50 Suomessa. Suomen lisäksi yhtiöllä onliiketoimintaa Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 57,2 milj. euroa. Yrityksen pääkonttori on Espoossa, minkä yhteydessä sijaitseemyös myymälä ja tuotevarasto. Yleiselektroniikka on ollut listattuna Helsinginpörssissä vuodesta 1988.

 

TÄMÄPÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAIKEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSMYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITAEIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN,JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄOSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJENTIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄNALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVANLAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTATAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIASUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTAEI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDENPUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSAOSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖNTAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄHYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄEDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTENNOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI(MILLÄÄN TAVALLA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE,TELEFAKSILLA, PUHELIMITSE TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ, MILLÄÄN OSAVALTIOIDENVÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISENARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA) YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHINMAIHIN. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SEJOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

 

Vastuuvapauslauseke

TaaleriKapitaali Oy (”Taaleri”) toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajanaOstotarjouksen yhteydessä. Se ei pidä Ostotarjouksen osalta ketään muutaasiakkaanaan eikä tarjoa Taalerin asiakkaille tarjottua suojaa tai anna neuvojakenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle.