Om oss

INTRODUKTION

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag med bas huvudsakligen i Sverige och Finland. Vi investerar branschoberoende i lönsamma och etablerade bolag som har en bevisad affärsmodell, där vi tillsammans med företagsledningen kan äga och utveckla bolagen långsiktigt. 

Preato Capital investerar primärt i bolag med bolagsvärde mellan 50 och 300 mkr. Vi strävar typiskt sett efter att bli majoritetsägare i de bolag vi investerar i, men vill att nuvarande ledning, styrelse eller ägare medinvesterar tillsammans med oss.

Vid sidan av kapital tillför Preato Capital ett strategiskt perspektiv och finansiell kompetens. Vi är engagerade ägare som arbetar nära företagsledningen för att tillsammans utveckla företagets fulla potential.

Preato Capital har inga externa investerare. Vi kan därvid vara flexibla i olika situationer och investeringstrukturer. Vi har inte heller några förutbestämda avkastningskrav eller tidbegränsning i vårt ägande.

 

BAKGRUND

Preato Capital medgrundades av Simon Hallqvist i Finland 2004 i samband med att Helsingfors Pant-Aktiebolag förvärvades av Nordea. Under 2007 utvidgades verksamheten till Sverige genom tillägssförvärvet av Svensk Pantbelåning som skapade Sefina Finans-koncernen.

Preato Capital har sedan starten investerat i flera små och medelstora bolag i Norden med fokus på välskötta och lönsamma bolag med en engagerad ledning.Vi har alltid prioriterat ett professionellt och ansvarsfullt ägande med långsiktiga perspektiv utan någon förutbestämd tidsbegränsning i vårt ägarengagemang.

Under 2015 omstrukturerades gruppen och Preato Capital ägs idag av Simon Hallqvist, Magnus von Schoultz och Martti Yrjö-Koskinen.