Arkiv: Okategoriserad

BOREO PLC OCH SIEVI CAPITAL PLC ÖVERVÄGER ETT SAMGÅENDE

EJ FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN SPRIDNING SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG Den 18 augusti 2021...

Skrivet 2021-09-03 Läs mer
Preato Capital blir största ägare i Sievi Capital

Preato Capital AB har förvärvat 13,49 miljoner aktier i Sievi Capital PLC (”Bolaget”) för EUR 15,9 miljoner från Jussi Capital Oy. Efter transaktionen äger...

Skrivet 2021-03-25 Läs mer
Preato Capital säljer Machinery Group till Yleiselektroniikka

Preato Capital har avyttrat sitt ägande om 93,77 procent i Machinery Group Oy för EUR 17,6 miljoner till Yleiselektroniikka Oyj, ett dotterbolag till Preato...

Skrivet 2020-03-02 Läs mer
Preato Capital AB offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till Yleislektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN...

Skrivet 2019-08-19 Läs mer
Preato Capital AB aviserar skyldighet att lägga budpliktsbud på Yleiselektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN...

Skrivet 2019-06-14 Läs mer
Preato Capital förvärvar Mersalg Gruppen

Preato Capital har genom SSNG Holding AB, moderbolaget till Sales Support och Tage Lindblom förvärvat Mersalg Gruppen, en ledande leverantör av försäljning- och merchandisingtjänster...

Skrivet 2018-04-18 Läs mer
Ny verkställande direktör i Machinery Oy

Styrelsen i Machinery Oy har utnämnt Marjukka Virkki till ny verkställande direktör från 1 april 2018.

Skrivet 2018-01-18 Läs mer
Martti Yrjö-Koskinen ny partner på Preato Capital

Preato Capital har rekryterat Martti Yrjö-Koskinen som ny partner i Preato Capital med start från 1 oktober 2017.

Skrivet 2017-09-29 Läs mer