Sievi Capital är ett investmentbolag som investerar i små- och medelstora i Finland. Sievi Capital agerar i partnerskap med ledning och medinvesterare i målbolagen för att aktivt supportera tillväxt, lönsamhet och värdeskapande. Portföljen består för närvarande av de fyra majoritetsägda bolagen Indoor Group, KH-Koneet, Logistikas och Nordic Rescue Group.

Sievi Capital PLC är noterat på Nasdaq i Helsingfors.

I korthet

Nettoomsättning (portföljbolag): 3 770 mkr

  • Antal anställda: 5
  • Huvudkontor: Helsingfors, Finland
  • VD: Jussi Majamaa
  • Preato Capital ägarandel: 23,3%

Hemsida: www.sievicapital.fi