Lopullinen tulos koskien Preato Capital AB:n pakollista julkista ostotarjousta Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

Preato Capital AB (”Tarjouksentekijä”) aloitti 24.7.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 24.7.2019 klo 9.30 ja päättyi 15.8.2019 klo 16.00 (”Tarjousaika”).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 17,50 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Tarjouksentekijän julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä ostamien ja muutoin hankkimien yhteensä 2 020 381 Yleiselektroniikan osakkeen kanssa edustavat yhteensä noin 79,13 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 21.8.2019.

Helsinki, 19.8.2019

Preato Capital AB

Lisätietoja:

Simon Hallqvist, hallituksen puheenjohtaja, Preato Capital AB

puh +358 40 510 27 60

Preato Capital lyhyesti

Preato Capital on vuonna 2004 toimintansa aloittanut yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusyhtiö. Preato Capital sijoittaa enemmistöihin pohjoismaalaisissa vakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on toimivaksi todistettu liiketoimintamalli ja hyvä kassavirta. Preato Capitalilla ei ole ennalta määriteltyä omistusaikaa sijoituksilleen eikä se hae aktiivisesti irtaantumisia, vaan kehittää omistuksessaan olevia yrityksiä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdon kanssa. Preato Capitalilla on toimistot sekä Helsingissä että Tukholmassa.

Yleiselektroniikka lyhyesti

Yleiselektroniikka on suomalainen vuonna 1969 perustettu elektroniikka-alan yritys. Yhtiö on yksi Suomen merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista vaativiin elektroniikka- ja tietoliikennekohteisiin. Yleiselektroniikan palveluksessa on yli 200 henkilöä, joista noin 50 Suomessa. Suomen lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 57,2 milj. euroa. Yrityksen pääkonttori on Espoossa, minkä yhteydessä sijaitsee myös myymälä ja tuotevarasto. Yleiselektroniikka on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988.

Julkaistu: 2019-08-19