Martti Yrjö-Koskinen ny partner på Preato Capital

Martti Yrjö-Koskinen har en bred operationell erfarenhet från både chefsbefattningar och specialistfunktioner. Under perioden 1999 – 2010 hade Martti ledande befattningar inom corporate finance, treasury och investor relations på TeliaSonera. Sedan 2011 har Martti haft ledande befattningar inom Sanoma, först inom investor relations och senaste åren som CFO/COO för Sanomas finska medieverksamhet.

”Vi är glada att stärka vår organisation med Martti som partner med hans kompetens och nätverk. Detta är ett logiskt steg för att fortsätta skapa värde och kritisk massa i både Preato Capitals verksamhet samt i våra nuvarande och framtida portföljbolag”, kommenterar Simon Hallqvist.

”Jag är oerhört glad att ansluta till Preato Capital koncernen. Teamet har gjort ett mycket bra arbete som lagt grunden till en stark plattform att bygga vidare på. Det är sällan man upplever en sådan stolthet, engagemang och entusiasm i alla verksamheter som jag bevittnat här”, kommenterar Martti-Yrjö Koskinen.

Publiserat: 2017-09-29