Nyheter

BOREO PLC OCH SIEVI CAPITAL PLC ÖVERVÄGER ETT SAMGÅENDE

EJ FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN SPRIDNING SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG Den 18 augusti 2021...

Skrivet 2021-09-03 Läs mer
Preato Capital blir största ägare i Sievi Capital

Preato Capital AB har förvärvat 13,49 miljoner aktier i Sievi Capital PLC (”Bolaget”) för EUR 15,9 miljoner från Jussi Capital Oy. Efter transaktionen äger...

Skrivet 2021-03-25 Läs mer
Preato Capital säljer Machinery Group till Yleiselektroniikka

Preato Capital har avyttrat sitt ägande om 93,77 procent i Machinery Group Oy för EUR 17,6 miljoner till Yleiselektroniikka Oyj, ett dotterbolag till Preato...

Skrivet 2020-03-02 Läs mer
Preato Capital AB offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till Yleislektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN...

Skrivet 2019-08-19 Läs mer
Preato Capital AB aviserar skyldighet att lägga budpliktsbud på Yleiselektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN...

Skrivet 2019-06-14 Läs mer
Preato Capital förvärvar Mersalg Gruppen

Preato Capital har genom SSNG Holding AB, moderbolaget till Sales Support och Tage Lindblom förvärvat Mersalg Gruppen, en ledande leverantör av försäljning- och merchandisingtjänster...

Skrivet 2018-04-18 Läs mer
Ny verkställande direktör i Machinery Oy

Styrelsen i Machinery Oy har utnämnt Marjukka Virkki till ny verkställande direktör från 1 april 2018.

Skrivet 2018-01-18 Läs mer
Martti Yrjö-Koskinen ny partner på Preato Capital

Preato Capital har rekryterat Martti Yrjö-Koskinen som ny partner i Preato Capital med start från 1 oktober 2017.

Skrivet 2017-09-29 Läs mer
Preato Capital förvärvar AB Tage Lindblom

Preato Capital har förvärvat AB Tage Lindblom, en ledande leverantör av livsmedel till svensk storköksmarknad. Tage Lindblom är ett väletablerat livsmedelsföretag med en rad...

Skrivet 2017-04-26 Läs mer
Preato Capital förvärvar Machinery Oy

Preato Capital har förvärvat Machinery Oy, en av Finlands ledande aktörer inom teknisk handel och relaterade tjänster, från familjen Timonen. Machinery är ett teknikhandelsföretag...

Skrivet 2017-02-01 Läs mer