Om Preato Capital

Introduktion

Preato Capital är en privatägd företagsgrupp som förvärvar och förvaltar små och medelstora företag med bas huvudsakligen i Sverige eller Finland. Vid sidan av kapital tillför vi ett strategiskt perspektiv, erfarenhet, nätverk och kompetens. Vi är en engagerad, professionell och ansvarsfull ägare som stöttar och kompletterar företagsledningen med ambitionen att tillsammans utveckla företagets fulla potential med ett långsiktigt perspektiv.

Preato Capital investerar från egen balansräkning. Vi kan därvid vara flexibla i olika situationer och strukturer. Vår övergripande strategi bygger på ett långsiktigt värdeskapande utan någon tidsbegränsning i vårt ägarengagemang.

Preato Capitals verksamhet är idag strukturerad i två huvudsakliga dotterkoncerner, Consivo Group och Yleiselektroniikka. Omsättningen i våra portföljbolag uppgår till över 2 miljarder kronor. 

Investeringsfokus

Preato Capital kan investera i alla industrier. Bolagen vi söker skall vara lönsamma och etablerade med en bevisad affärsmodell och stabila kassaflöden. Vi strävar efter att addera värde genom att driva utveckling och tillväxt, organiskt i kombination med tilläggsförvärv.

För nya plattformsinvesteringar fokuserar vi på företag med ett rörelsevärde mellan 100 – 500 mkr. Vi strävar efter att vara majoritetsägare i de bolag vi förvärvar men ser gärna att nyckelpersoner i verksamheten medinvesterar tillsammans med oss.