Preato Capital AB offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till Yleislektroniikka Oyj

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Preato Capital AB (“Preato Capital” eller “Budgivaren”) lämnade den 24 juli 2019 ett offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Yleiselektroniikka Oyj (“Yleiselektroniikka” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga aktier som inte innehas av Bolaget eller något av dess dotterbolag. Acceptperioden inleddes den 24 juli 2019 och avslutades den 15 augusti 2019.

I det slutliga utfallet efter acceptperioden hade budpliktsbudet accepterats av aktieägare i Bolaget representerade sammanlagt 17,50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Budgivaren kontrollerar efter acceptperiodens utgång och genom förvärv av aktier utanför erbjudandet, i handeln på Nasdaq Helsingfors, totalt 2,020,381 aktier i Yleiselektroniikka, vilket motsvarar 79,13 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Bolaget.

Vederlaget till de aktieägare som accepterat budpliktsbudet under acceptperioden kommer att betalas den 21 augusti 2019 i enlighet med de betalningsinstruktioner som framgår under villkor och anvisningar i erbjudandehandligen.

Helsingfors, den 19 augusti 2019

Preato Capital AB

Ytterligare information:

Simon Hallqvist, Styrelseordförande, Preato Capital AB

Tel. +358 40 510 2760

Preato Capital i korthet

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som grundades 2004. Preato Capital investerar som majoritetsägare i lönsamma och etablerade små och medelstora företag i Norden som har en bevisad affärsmodell. Preato Capital har ingen förutbestämd ägandeperiod utan har som målsättning att tillsammans med företagsledningen äga och utveckla bolagen långsiktigt. Preato Capital har kontor i Helsingfors och Stockholm

Yleiselektroniikka i korthet

Yleiselektroniikka är ett finskt elektronikföretag grundat 1969. Bolaget är en av Finlands ledande leverantörer av komponenter och produktionsutrustning för krävande elektronik- och kommunikationsapplikationer.  Yleiselektroniikka har över 200 anställda, varav cirka 50 i Finland. Utöver Finland, har bolaget verksamhet i Baltikum och Ryssland. 2018 uppgick omsättningen till EUR 57,2 miljoner. Bolagets huvudkontor ligger i Espoo, där man också har lager och en butik. Yleiselektroniikka har varit noterat på Nasdaq Helsingfors sedan 1988.

Publiserat: 2019-08-19