Preato Capital AB:lle on syntynyt velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

Preato Capital AB (”Preato Capital”) on 14.6.2019 hankkinut omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikka Oyj:n (”Yleiselektroniikka” tai ”Yhtiö”) osaketta hintaan 8,70 euroa osake. Tämän seurauksena Preato Capitalin omistusosuus Yleiselektroniikassa vastaa 51,79 prosenttia kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Osakehankinnan seurauksena Preato Capitalille syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikan osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Ostotarjouksessa tarjottava osakekohtainen käteisvastike tulee olemaan 8,70 euroa. Tarjottava käteisvastike sisältää 14,47 prosentin preemion suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 13.6.2019.

Preato Capital toteuttaa arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisen ostotarjouksen. Preato Capitalin tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja säilyttää se edelleen pörssinoteerattuna yhtiönä. Preato Capital tulee esittämään Yhtiön hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yhtiön hallituksen kokoonpanossa.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan pakollinen ostotarjous tulee julkistaa kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä eli viimeistään 15.7.2019. Preato Capitalin pyrkimys on aloittaa tarjousmenettely välittömästi Finanssivalvonnan hyväksyttyä ostotarjousasiakirjan, viimeistään 14.8.2019.

Preato Capitalin taloudellisena neuvonantajana ostotarjouksessa toimii Taaleri Kapitaali Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Helsinki, 14.6.2019

Preato Capital AB

Lisätietoja:

Simon Hallqvist, hallituksen puheenjohtaja, Preato Capital AB

puh +358 40 510 27 60

Preato Capital lyhyesti

Preato Capital on vuonna 2004 perustettu yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusyhtiö. Preato Capital sijoittaa enemmistöihin pohjoismaalaisissa vakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joilla on toimivaksi todistettu liiketoimintamalli ja hyvä kassavirta. Preato Capitalilla ei ole ennalta määriteltyä omistusaikaa sijoituksilleen eikä se hae aktiivisesti irtaantumisia, vaan kehittää omistuksessaan olevia yrityksiä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti tiiviissä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdon kanssa. Preato Capitalilla on toimistot sekä Helsingissä että Tukholmassa.

Yleiselektroniikka lyhyesti

Yleiselektroniikka on suomalainen vuonna 1969 perustettu elektroniikka-alan yritys. Yhtiö on yksi Suomen merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista vaativiin elektroniikka- ja tietoliikennekohteisiin. Yleiselektroniikan palveluksessa on yli 200 henkilöä, joista noin 50 Suomessa. Suomen lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa Baltian maissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 57,2 milj. euroa. Yrityksen pääkonttori on Espoossa, minkä yhteydessä sijaitsee myös myymälä ja tuotevarasto. Yleiselektroniikka on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988.

Julkaistu: 2019-06-14