PREATO CAPITAL AB:N TYTÄRYHTIÖ BOREO OYJ JA PREATO CAPITAL AB:N OSAKKUUSYHTIÖ SIEVI CAPITAL OYJ SELVITTÄVÄT YHTIÖIDEN YHDISTYMISTÄ

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN VASTAISTA

18.8.2021 Boreo Oyj:n (”Boreo”) ja Sievi Capital Oyj:n (”Sievi”) hallitukset tiedottivat että ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen (”Aiesopimus”), jonka mukaan osapuolet selvittävät Boreon ja Sievin mahdollisuutta yhdistyä (”Suunniteltu Yhdistyminen”).

Suunnitellun Yhdistymisen myötä muodostuisi yksi Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille.

Allekirjoitetun Aiesopimuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuudet selvittää yhdistymistä ja sen tarkempia ehtoja. Aiesopimus ei velvoita osapuolia Suunnitellun Yhdistymisen tai muunkaan järjestelyn tekemiseen.

Suunnitellun Yhdistymisen valmistelusta vastaavat Boreon ja Sievin riippumattomat hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Suunnitellun Yhdistymisen toteutuminen edellyttää muun muassa molemminpuolisten due diligence -tarkastusten hyväksyttävää toteuttamista ja sitä, että osapuolet pääsevät sopimukseen Suunnitellun Yhdistymisen juridisesta toteuttamistavasta ja siihen liittyvistä yhdistymis- ja muista transaktiosopimuksista. Näiden lisäksi yhtiöiden hallitukset hankkivat markkinakäytännön mukaiset fairness opinion -asiantuntijalausunnot näkemystensä tueksi ennen sitovien yhdistymis- ja transaktiosopimusten allekirjoittamista. Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymis- ja muut transaktiosopimukset syyskuun 2021 aikana.

Mikäli yhtiöt pääsevät sopimukseen yhdistymisen ehdoista, yhdistymisestä päättäisivät kummankin yhtiön osakkeenomistajat.

Boreon ja Sievin suurin osakkeenomistaja, Preato Capital AB, on ilmoittanut alustavasti tukevansa Suunniteltua Yhdistymistä. Preato Capital AB omistaa 73,3 prosenttia Boreon ja 23,23 prosenttia Sievin osakkeista ja äänistä. Preato Capital AB:n edustajat eivät ole osallistuneet yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon Boreon ja Sievin hallituksissa.

Lisätietoja mahdollisesta Suunitellusta Yhdistymisestä:

Boreo kotisivu: boreo.com

Sievi Capital kotisivu: sievicapital.fi

Preato Capital lyhyesti

Preato Capital on yksityisomistuksessa oleva yritysryhmä, joka ostaa ja hallinnoi pieniä ja keskisuuria yrityksiä Pohjoismaissa keskittyen toimintaan, jolla on todistettu liiketoimintamalli ja vakaa kassavirta. Preato Capital on aktiivinen, ammattimainen ja vastuullinen omistaja, joka sijoittaa omasta taseestaan. Strategiamme perustuu pitkän aikavälin arvon luomiseen ilman aikarajoitusta omistussitoumuksissamme. Preato Capitalilla on toimistot sekä Tukholmassa että Helsingissä.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Mikäli Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu, Tulevan Yhtiön osakkeita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Boreon, Sievin tai Preato Capital AB:n antama tai niiden puolesta annettu tarjous tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että tulevan yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Boreo, Sievi tai Preato Capital AB tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Suunniteltu Yhdistyminen toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Julkaistu: 2021-09-03