Preato Capital blir största ägare i Sievi Capital

Preato Capital AB har förvärvat 13,49 miljoner aktier i Sievi Capital PLC (”Bolaget”) för EUR 15,9 miljoner från Jussi Capital Oy. Efter transaktionen äger Preato Capital 23,27 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Genom förvärvet blir Preato Capital största ägare i Bolaget.

Sievi Capital är ett noterat (Nasdaq Helsingfors) investmentbolag som investerar i små- och medelstora i Finland. Sievi Capital agerar i partnerskap med ledning och medinvesterare i målbolagen för att aktivt supportera tillväxt, lönsamhet och värdeskapande. Portföljen består för närvarande av de fyra majoritetsägda bolagen Indoor Group, KH-Koneet, Logistikas och Nordic Rescue Group.

For ytterligare information:

Simon Hallqvist, +358 40 510 2760, Preato Capital AB

Preato Capital i korthet

Preato Capital är en privatägd företagsgrupp som förvärvar och förvaltar små och medelstora företag i Norden med fokus på verksamheter med en bevisad affärsmodell och stabila kassaflöden. Preato Capital investerar från egen balansräkning. Vår övergripande strategi bygger på ett långsiktigt värdeskapande utan någon tidsbegränsning i vårt ägarengagemang. Preato Capital har kontor både i Stockholm och Helsingfors.

Publiserat: 2021-03-25