Preato Capital förvärvar Mersalg Gruppen

Preato Capital har genom SSNG Holding AB, moderbolaget till Sales Support och Tage Lindblom förvärvat Mersalg Gruppen, en ledande leverantör av försäljning- och merchandisingtjänster inom norsk dagligvaruhandel.

SSNG Holding är genom de helägda dotterbolagen Sales Support och Tage Lindblom en nordisk leverantör av säljtjänster och produkter för dagligvaruhandeln, servicehandeln och foodservicemarknaden med cirka 500 anställda. Omsättningen för koncernen uppgick 2017 till cirka SEK 800 miljoner. Förvärvet av Mersalg Gruppen stärker och kompletterar koncernens marknadsposition i Norge inom säljtjänster men bidrar också till att stärka kunderbjudandet på nordisk basis. 

Mersalg Gruppen grundades1994 och har cirka 260 medarbetare över hela Norge och huvudkontor i Malvik utanför Trondheim. Omsättningen för 2017 uppgick till cirka NOK 120 miljoner. Erbjudandet innefattar huvudsakligen säljtjänster, merchandising och butiksdemonstrationerför varumärken i den norska dagligvaruhandeln. 

Förvärvet av Mersalg Gruppen är en viktig del i vår expansionsstrategi i att skapa en ledande nordisk aktör med stark marknadsnärvaro i alla nordiska länder. I och med förvärvet kommer vi ha en ledande och heltäckande lösning för våra kunder i ett eller flera nordiska länder, säger Magnus von Schoultz, vd Preato Capital. 

Vi är glada över att få Preato Capital som ny huvudägare. Mersalg fortsätter som tidigare med huvudkontoret på Svebergtunet och fullt fokus på våra kunder i den norska marknaden. Men samtidig ger detta oss en fantastisk grund för att vidareutveckla vår verksamhet och framförallt förbättra vår möjlighet att möta våra kunders behov på nordisk basis, säger Frode B. Hansen, vd Mersalg Gruppen.

Som grundare ser jag att tidpunkten är rätt för Mersalg Gruppen att ta nästa steg i utvecklingen. Jag känner mig därför glad och trygg att lämna över till en ny ägare med samma värderingar som samtidigt skapar en mycket god strategisk lösning för Mersalg Gruppen, tillvaratar våra anställda och kunder, och kan vidareutveckla verksamheten, säger Ivar Fjellseth, avgående styrelseordförande och grundare av Mersalg Gruppen. 

For ytterligare information:

Magnus von Schoultz, vd Preato Capital, +46(0) 767 24 43 84
Pål Netsman, vd SSNG Holding, +46 (0) 705 12 97 75
Frode B. Hansen, vd Mersalg Gruppen, +47 (0) 926 85 816
Ivar Fjellseth, grundare och avgående styrelseordförande Mersalg Gruppen,+47 (0) 907 54 784

Publiserat: 2018-04-18