Preato Capital säljer Machinery Group till Yleiselektroniikka

Preato Capital har avyttrat sitt ägande om 93,77 procent i Machinery Group Oy för EUR 17,6 miljoner till Yleiselektroniikka Oyj, ett dotterbolag till Preato Capital.

Yleiselektroniikka är ett finskt bolag som erbjuder produkter och komponenter från ledande leverantörer inom elektronik och mätutrustning. Kombinationen av Yleiselektroniikka och Machinery skapar en starkare teknikhandelskoncern inom elektronik, mät- och industriprodukter samt tillhörande tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag i Finland, Ryssland och Baltikum. Den nya koncernen har över 300 anställda i fem länder.

Preato Capital förvärvade majoriteten av aktierna i Machinery i januari 2017 tillsammans med ledning och nyckelpersoner. Under Preato Capital’s ägande har bolaget uppvisat en kraftig försäljningstillväxt från cirka EUR 30 miljoner till EUR 50 miljoner 2019 med bibehållen stark lönsamhet. Tillväxten har drivits genom en kombination av flera kompletterande tilläggsförvärv och god organisk tillväxt.

Castrén & Snellman Attorneys Ltd har agerat legal rådgivare till Preato Capital i samband med försäljningen.

For ytterligare information:

Simon Hallqvist, +358 40 510 2760, Preato Capital AB

Machinery Group i korthet

Machinery grundades 1911 och är ett finskt teknikhandelsföretag som erbjuder produkter och tjänster från ledande leverantörer inom industrimotorer, kraftöverföring, tillverkande industri samt bygg och anläggning. Dessutom tillhandahåller Machinery underhåll och service på installerade produkter och lösningar. Machinery har cirka 90 anställda och verksamheten bedrivs från anläggningarna i Vantaa, Kerava och Tampere.

Preato Capital i korthet

Preato Capital är en privatägd företagsgrupp som förvärvar och förvaltar små och medelstora företag i Norden med fokus på verksamheter med en bevisad affärsmodell och stabila kassaflöden. Preato Capital investerar från egen balansräkning. Vår övergripande strategi bygger på ett långsiktigt värdeskapande utan någon tidsbegränsning i vårt ägarengagemang. Preato Capital har kontor både i Stockholm och Helsingfors.

Publiserat: 2020-03-02