Preato Capitalista tulee Sievi Capitalin suurin omistaja

Preato Capital AB on ostanut Jussi Capital Oy:ltä 13,49 miljoonaa Sievi Capital Oyj:n osaketta 15,9 milj. eurolla. Kaupan jälkeen Preato Capital omistaa 23,27 prosenttia Sievi Capitalin osakkeista ja äänistä. Kaupan myötä Preato Capitalista tulee yhtiön suurin omistaja.

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiön sijoitusportfolio koostuu tällä hetkellä neljästä enemmistöomistuksessa olevasta yrityksestä Indoor Group, KH-Koneet, Logistikas ja Nordic Rescue Group.

Lisätietoja antaa:

Simon Hallqvist, +358 40 510 2760, Preato Capital AB

Preato Capital lyhyesti

Preato Capital on yksityisomistuksessa oleva yritysryhmä, joka ostaa ja hallinnoi pieniä ja keskisuuria yrityksiä Pohjoismaissa keskittyen toimintaan, jolla on todistettu liiketoimintamalli ja vakaa kassavirta. Preato Capital sijoittaa omasta taseestaan. Strategiamme perustuu pitkän aikavälin arvon luomiseen ilman aikarajoitusta omistussitoumuksissamme. Preato Capitalilla on toimistot sekä Tukholmassa että Helsingissä.

Julkaistu: 2021-03-25