Boreo on konserni, joka tarjoaa tuotteita ja komponentteja johtavilta ammattielektroniikan, mittaus- ja teollisuuslaitteiden sekä teollisuuden ja rakentamisen toimittajilta. Liiketoimintaa hoidetaan konsernin itsenäisten tytäryhtiöiden kautta Suomessa, Venäjällä, Baltiassa ja Ruotsissa omien toimialojensa strategioiden mukaisesti, ja se on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto.

Preato Capital osti Machineryn vuonna 2017. Omistuksemme aikana tehtiin useita lisäostoja täydentävistä toiminnoista. Vuonna 2019 Preato Capital osti enemmistön Yleiselektroniikan osakkeista. Uusi konserni syntyi sulattamalla Machinery Yleiselektroniikkaan vuonna 2020. Fuusio kaksinkertaisti uuden konsernin liikevaihdon,  muodosti laajemman tuote- ja palveluvalikoiman sekä loi perustan jatkaa suuremman ja vahvemman teknisen kaupan konsernin kehitykselle valituilla toimialoilla.

Boreo Oyj on listattu Nasdaqissa Helsingissä.

Lyhyesti
  • Liikevaihto: 122 milj. EUR
  • Henkilöstö: 300
  • Pääkonttori: Vantaa, Suomi
  • Toimitusjohtaja: Kari Nerg
  • Preato Capital omistus: 71,1%

Verkkosivustowww.boreo.com