Text sektion – Startsida

Vi investerar i bolag med bevisad affärsmodell

Preato Capital är ett privatägt investeringsbolag som investerar i små och medelstora företag med bas huvudsakligen i Sverige och Finland. Vi investerar branschoberoende i lönsamma och etablerade bolag som har en bevisad affärsmodell, där vi tillsammans med företagsledningen kan äga och utveckla bolagen långsiktigt.
Preato Capital investerar primärt i bolag med bolagsvärde mellan 50 och 300 mkr. Vi strävar typiskt sett efter att bli majoritetsägare i de bolag vi investerar i, men vill att nuvarande ledning, styrelse eller ägare medinvesterar tillsammans med oss.
Vid sidan av kapital tillför Preato Capital ett strategiskt perspektiv och finansiell kompetens. Vi är engagerade ägare som arbetar nära företagsledningen för att tillsammans utveckla företagets fulla potential.