Boreo är en koncern som erbjuder produkter och komponenter från ledande leverantörer inom elektronik, mät- och industriutrustning samt bygg och anläggning. Verksamheten bedrivs genom koncernens självständiga dotterbolag i Finland, Ryssland, Baltikum och Sverige och är organiserad i tre affärsområden, Electronics, Technical Trade och Heavy Machines.

Preato Capital förvärvade Machinery 2017. Under vårt ägande genomfördes ett antal tilläggsförvärv av kompletterande verksamheter. 2019 förvärvade Preato Capital majoriteten av aktierna i Yleiselektroniikka. Den nya koncernen skapades 2020 genom sammanslagningen av Yleiselektroniikka och Machinery, vilket fördubblat omsättningen, skapat ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande samt lagt grunden för att fortsätta utveckla en större och starkare teknikhandelskoncern inom utvalda industrisegment.

Boreo Oyj är noterat på Nasdaq i Helsingfors.

I korthet
  • Omsättning: 122 MEUR
  • Antal anställda: 300
  • Huvudkontor: Vanda, Finland
  • VD: Kari Nerg
  • Preato Capital ägarandel: 71,1%

Hemsidawww.boreo.com