Yleiselektroniikka är en koncern som erbjuder produkter och komponenter från ledande leverantörer inom elektronik, mät- och industriutrustning samt bygg och anläggning. Verksamheten bedrivs genom koncernens självständiga dotterbolag i Finland, Ryssland och Baltikum och är organiserad i två affärsområden, Yleiselektroniikka och Machinery.

Preato Capital förvärvade Machinery 2017. Under vårt ägande genomfördes ett antal tilläggsförvärv av kompletterande verksamheter. 2019 förvärvade Preato Capital majoriteten av aktierna i Yleiselektroniikka. Den nya koncernen skapades 2020 genom sammanslagningen av Yleiselektroniikka och Machinery, vilket fördubblat omsättningen, skapat ett bredare produkt- och tjänsteerbjudande samt lagt grunden för att fortsätta utveckla en större och starkare teknikhandelskoncern inom utvalda industrisegment.

Yleiselektroniikka Oyj är noterat på Nasdaq i Helsingfors.

I korthet
  • Omsättning: 1 150 mkr (2019 pro-forma)
  • Antal anställda: 330
  • Huvudkontor: Esbo, Finland
  • VD: Kari Nerg
  • Preato Capital ägarandel: 74,8%

Hemsidawww.yeint.fi